MamStartup: CyberStudio – innowacja w zapobieganiu zagrożeniom w środowisku IT

SHARE
Przełom. Jest to określenie, które w sposób trafny oddaje dynamikę zmian, jakie na przestrzeni kilku ostatnich lat wpłynęły na postrzeganie priorytetu przypisywanego do cyberbezpieczeństwa. Właściwie nie spotkamy dziś osoby, która korzysta z technologii informatycznych bez zetknięcia się z aspektem ochrony danych, ważnych informacji czy wprost środków finansowych.

Ocena wdrożonych rozwiązań

Zachęcamy do przetestowania nas i naszej wiedzy bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Bezpłatnie zweryfikujemy aktualnie wdrożone narzędzia i procedury w Twojej firmie.